Schussler zouten

Een van de mensen die zich in de negentiende eeuw intensief bezig hield met mineralen in het menselijk lichaam was Wilhelm Heinrich Schüssler.

Hij ontdekte dat de meeste ziektes op een tekort aan mineraalzouten terug te voeren zijn. En wel op een heel specifiek tekort: een tekort binnen in de cel. Schüssler kwam tot het inzicht dat de gezondheid van de lichaamscel en daarmee de gezondheid van het lichaam verbetert door het aanvullen van deze tekorten. Het is niet het gebrek aan mineralen dat bepalend is voor de gezondheidsproblemen, maar de verstoring van de mineralenstofwisseling, die leidt tot een onjuiste verdeling van de mineralen.

De therapie van Dr. Schüssler is erop gericht de mineralen in het lichaam, door het toedienen van bepaalde mineralen, weer juist te verdelen. Door het toedienen van de juiste middelen verdwijnen de symptomen langzamerhand. Door een bepaalde productiemethode lukte het Dr. Schüssler de mineralen zo te produceren dat ze goed in het lichaam opgenomen worden.

Aanbevolen doses Schüssler celzouten:

In acute gevallen: elke 15 tot 30 minuten (kinderen elk uur) 1 tablet in de mond smelten, maximaal 1 tot 2 dagen

In chronische gevallen: 3 maal daags 1 tot 2 tabletten, deze dosering geldt voor enkele weken.

 

Een voorbeeld voor een tekort is Schüsslerzout nr 7 Magnesium phosphoricum.

Hevige trek in chocolade is wijd verbreid en een onmiddellijk gevolg van een verstoorde magnesiumfosfaathuishouding. Kenmerkend is ook het verschijnsel dat veel mensen kennen bij examenstress, urenlang stampen met daarbij iets zoets, liefst chocolade. Want het uiterst geconcentreerd geestelijk bezig zijn verbruikt magnesiumfosfaat en dat uit zich onder meer in trek in chocolade.

 

Reacties zijn gesloten.