Algemene Voorwaarden

 1. Hygiëne en ethiek staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 2. De handdoeken/badlakens worden na elke behandeling gereinigd i.v.m. de hygiëne. Indien u dit wenselijk vindt, kunt u uw eigen badlakens meenemen.
 3. Zonder uw schriftelijke toestemming worden uw persoonlijke gegevens nooit verstrekt aan derden.
 4. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een anamnese afgenomen.
 5. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kunnen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 6. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling van ons gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 7. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de behandeling mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.
 8. Praktijk Doet leven is niet verantwoordelijk voor beschadiging verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 9. Praktijk Doet leven is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 10. Praktijk Doet leven stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel, opgelopen tijdens de behandeling of workshop.
 11. Praktijk Doet leven behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of agressief, seksueel, intimiderend gedrag vertonen.
 12. Afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
 13. Cadeaubonnen, vrijkaarten en kortingskaarten kunnen niet worden omgeruild tegen contante waarde. Kaarten waarvan de geldigheidsdatum is verstreken worden niet meer geaccepteerd.
 14. Bij reservering en/of deelname gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Reacties zijn gesloten.